The Design of Everyday Things

September 16, 2005

Hea raamat asjade ehitamisest. Sealhulgas ka arvutite ja programmide, aga mitte ainult. Märksa laiem lähenemine sellele, kuidas üldse toimib disaineri ja kasutaja vaheline suhe – see pole otsene, vaid toimub jutuks oleva süsteemi kaudu. Kasutaja peas olev mudel ei ole alati kooskõlas disaineri omaga ja hea disainer teab seda ja toodab oma asju vastavalt eeldatava kasutaja mudelile.

Üks olulisemaid järeldusi on, et sellist asja nagu “human error” või “inimlik eksitus”, mille kaela ka Eestis tihti igasugu kühvleid armastatakse ajada, ei ole tegelikult olemas. Human error on praktiliselt alati design errori tagajärg – nt süsteem oli tehtud viisil, mis liiga kergesti võimaldas selle valesti kasutamist nt ebaintuitiivsete kontrollisüsteemide (nupud, kellad-viled) ja ebapiisava tagasiside tõttu. Seega inimeste süüdistamise asemel, kes vahetult mingi kala põhjustas, tuleks pilk suunata hoopis disaineri ja otsustaja poole, kelle tõttu süsteem sai selline nagu ta sai. Samas kui vaadata nt riigihankeid, siis kasutusmugavusest ja ergonoomikast pole seal eriti juttu, ikka hangitakse asju hinna järgi.