Powershift

July 11, 2004

Hiljuti lugesin läbi Alvin Toffleri kirjutise “Powershift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century”. Pean tunnistama, et ei ole tema eelmiseid töid (“Future Shock” ja “The Third Wave”) lugenud. Tegu on siis triloogiaga, mille osad kirjutatud vastavalt 1970., 1980. ja 1990. aastal, Powershift siis uusim.

Powershifti ehk “võimu ümberpaiknemise” juhtmõte on väga lihtne: võimuvahekorrad on inimühiskonna objektiivne paratamatus ja teaduse ning tehnoloogia arenedes nihkub võim nende kätte, kelle käes on informatsioon, teadmised ja agenda-settingu võime. Iseenesest ei ole tõdemuses midagi uut, aga Toffler vaatleb üsna põhjalikult ka selle järelmeid. Mõned nopped.

Kokkuvõttes ei midagi põhjapanevalt uut, kuid siiski üsna kontsentreeritult ja massiivsele fakt- ja taustamaterjalile toetuvana kokku võetud kirjeldus kaasaegse ühiskonna arengusuundadest. Mulle on alati meeldinud ideoloogia, et massi ja asendatavate inimeste aeg on möödas, seetõttu ei ole ma kunagi aru saanud sotsiaaldemokraatlikust maailmavaatest, ametiühingutest ja kollektiivlepingutest. Seni, kuni Euroopas on aukohal põllumeestele ei millegi eest pealemaksmine, ametiühingud ja põhjendamatult suured sotsiaalhüvitised, pole Euroopal suuremat lootust USA-le ja Jaapanile järgi jõuda.