Menüüribad ja ekraaniservad

June 06, 2004

Kasutajaliidese disainist. Millised viis punkti on hiirega kõige lihtsamalt tabatavad? Vastus: hiire praegune asukoht (sest sa juba oled seal) ja neli ekraaninurka (kuna sinna võid sa hiire lihtsalt lajatada ja ei pea seda eriti sihtima). Viimasel ajal olen ma hakanud mõistma, miks Maci menüüriba asub akna ülaosas ja on hiirega paremini kasutatav. Vaata ka Joel on Software’i värsket eestikeelset tõlget - peaaegu et hästi tõlgitud. Paremini, kui paljud ajaleheartiklid näiteks.

Kusjuures WinXP üritab seda “nurka lajatamist” järgi teha. Kui lajatad hiirega alla vasakule nurka, siis tundub, nagu oleks kursor Start-nupust all vasakul. Aga kui klõpsad, siis hiir justkui automaagiliselt liigub Start-nupu peale ja avab selle. Sama toimib ka taskbaril olevate nuppudega. Ja eriti tore on seda tantsu Magnifieriga jälgida. Magnifier on siis Programs - Accessories - Accessibility all. Teinekord on üsna põnev sellega tutkida, kuidas mingid ikoonid vms liidese elemendid pikselikaupa on ülesehitatud.

Nimelt kui sõidad siis alla taskbari mõne nupu alla (ja visuaalselt on kursor jällegi nupust allpool) ja litsud hiireklahvi, siis nagu Magnifier näitab, läheb fookus korraks vasakusse serva Start-nupule (?!?!?) ja siis tagasi loodetud kohta ehk siis kokkuvõttes toimib asi nagu eeldatud ja nupp aktiveeritakse. Aga ilmselt on neil seal mingi kaval loogika hiirekursori asukoha tuvastamiseks ja vajadusel automaatseks nihutamiseks, mis peab tingimata vasakult alt nurgast läbi käima.