Kui Tallinn oleks New York

October 11, 2009

Postimehe valimismäng on päris põnev. Mõtlesin, et teen selle mängu ka läbi, aga kiiksuga. Ei pane kirja mitte isiklikke poliitilisi eelistusi, vaid üritan Tallinnas rakendada kõiki poliitikaid ja suhtumisi, mida New Yorgis. Ei väida, et kõik neist õiged või minu eelistus on, vaid lihtsalt selline eksperiment. Vaatame, mis välja tuleb.

Mida teha maamaksuga?
Säilitada kui linna suur tuluallikas
Kaotada kodualuselt maalt
Kaotada igasuguselt elamumaalt
Jätta alles, ent langetada praegust maksumäära
Ei soovi vastata

Küsisin kolleegidelt, kelle sugulastel New Yorgi kandis omandit on. Maamaks on siin tohutu kõrge. Maa- ja omandimaks peegeldab paratamatult ka kohaliku majandustegevuse väljundit. Kui majandus elab hästi, tõusevad paratamatult kõik hinnad, sealhulgas maa. Kes selles ei suuda osaleda, ei saa viidata mingile “põlisele õigusele” alati ühes kohas elada, vaid peavad kolima sinna, kus taskukohasem. Seega “säilitada”.

Kas Tallinn peaks liituma naabervaldadega?
Jah
Ei
Ei soovi vastata

New Yorgi ümber on palju “eeslinnu”, nt Nassau County Long Islandil, ja Westchester County põhja pool, samuti New Jersey osariik, kust mitmed inimesed rongiga linnas tööl käivad. Suuremad ühinemised toimusid NYCis ära 19. sajandi lõpus, kui viis linnaosa (Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island) järjest üheks linnaks ühendati. Praegu ei ole mingit tõmblemist märgata. Seega “ei”.

Mida tuleks võtta ette linnaosadega?
Linnaosavalitsused ja/või halduskogud peaks võimu juurde saama
Samaks jätta
Tuleks muuta apoliitilisteks asutusteks
Ei soovi vastata

New Yorgis on viis linnaosa, ja rahvastikult annavad kõik eraldi kogu Tallinna mõõdu välja, mõni on lausa mitu Eestit. Samas on ainult üks valitav kogu, keskne linnavolikogu. Linnaosades on küll hulk asutusi ja näiteks kohtusüsteem on kohalikul tasemel korraldatud, aga midagi valitavat ei ole. Seega “tuleks muuta apoliitilisteks asutusteks”.

Milliseid meediakanaleid peaks linn omama?
Ainult koduleht
Linnal peaks olema oma ajaleht
Igal linnaosal peaks olema oma ajaleht
Lisaks lehtedele vajab linn oma TVd
Ei soovi vastata

Mingeid linnaosa ajalehti ei ole märganud. On küll televisioon, aga ma ei ole seda kunagi vaadanud. Lisaks on olemas kohalik erameedia. Aga kuna “ainult TV” varianti ei ole, siis jätame hoopis “ainult koduleht”.

Millist abi vajavad töötud linnalt enim?
Sotsiaalseid töökohti
Soodustusi ühistranspordis ja mujal
Toidu- ja kütteabi (kartulid, küttepuud jne)
Töötute abistamine pole linna rida
Ei soovi vastata

Ei ole mingeid erilisi töötutele suunatud abiprogramme märganud, töötud on rohkem osariigi ja föderaalvalitsuse rida. Kodulehel mingeid programme siiski pakutakse, aga ei viitsinud pulkadeni süveneda. Aga Euroopaga võrreldes võib küll öelda, et “töötute abistamine pole linna rida”, abi on siiski üsna tagasihoidlik.

Mis takistab enim ühistranspordi laiemat kasutamist?
Ühistransport ei vii, kuhu vaja
Ühistransport on liiga aeglane
Ühistransport käib liiga harva
Haisvad või muidu ebameeldivad kaasreisijad
Ei soovi vastata

Erinevalt enamikust USA-st on New Yorgis väga hea transport. Patuga pooleks ütleks, et parem kui Tallinnas. Kuigi haisvad või muidu ebameeldivaid kaasreisijad on täiesti olemas, on suurim erinevus see, et enamik inimestest kasutab seda iga päev. Tallinnas on auto ikka popp. Tahaks kõik kolm esimest punkti valida, aga ütleme siis, et “ühistransport on liiga aeglane”, New Yorgis saab geograafiliselt kordades pikema maa metrooga katta kiiremini kui Tallinnas bussiga.

Milline peaks olema Tallinna elamupoliitika?
Valglinnastumist soosiv
Linna tuleb rohkem korrusmaju ehitada
Ei soovi vastata

New Yorgis on suund sellele, et on küll palju vanu ja uusi korterelamuid, aga samas ka hinnad pidevalt tõusevad ja on neid, kes ei jõua maksta. Neid trügitakse linnast välja ja käib tihe elamusuunaline kinnisvaraarendus naabermaakondades. Seega “valglinnastumist soosiv”. Tallinn tervikuna on vist juba päris täis ehitatud.

Mida peate esmaseks abinõuks küttearvete vähendamisel?
Linna toetust kortermajade soojustamisele
Tallinna Kütte monopoli lõpetamist
Soojatorude väljavahetamise toetamist
Otsedotatsioone linnaeelarvest
Ei soovi vastata

Ei oska öelda. ConEd on kohalik energiamonopol, mille lõpetamisest pole lõhnagi. Linn ei toeta eriti ka renoveerimist, v.a munitsipaalpindadel. Valime siis, et “otsedotatsioone linnaeelarvest”, viitega munitsipaalpindadele, kus vaesem rahvas saab soodsalt elada.

Milline suurprojekt tuleks esimesena lõpetada
Põhjaväil
Ülemiste viadukt
Kiirtramm
Linnateater
Kõik linnatänavad korda
Uus raekoda
Ei soovi vastata

New York on teid üsna täis ja mingeid erilisi väilasid siin ei ehitata. Kultuuriasutusi (raamatukogusid jne) siiski kõpitsetakse, aga samas on käsil mitu väga kapitaalset ühistranspordi projekti. Ütleme samas valguses, et “kiirtramm”.

Mis aitaks kõige paremini edendada linnakodaniku tervist?
Rohkem rohealasid
Õhusaaste vähendamine
Rohkem spordikomplekse
Rohkem rattateid
Ei soovi vastata

Siin on päris palju parke. Õhusaastet vähendatakse nt hübriidsõidukitest taksodega. Spordikomplekse ja rattateid pisut on, aga mitte eriti, spordikompleksid on pigem eraomanduses. Aga mõtleme siis ka vaimsele tervisele ja ütleme, et “rohkem rohealasid”, mulle nad siin meeldivad.

Kellele tuleks veel tagada tasuta sõidu õigus ühistranspordis?
Kõigile kooliõpilastele
Toimetulekuraskustes perede liikmetele (näiteks töötute vanemate lastele)
Kõigile pensionäridele
Praegune kord on ammendav
Tasuta sõidu õigust tuleks vähendada
Ei soovi vastata

Mingeid erilisi soodustusi siin pole. Pensionäridele kindlasti mitte. Seega “tuleks vähendada”.

Kas linnaelu olulistes küsimustes tuleks korraldada rahvahääletusi?
Jah, Tallinn vajab rohkem demokraatiat
Piisab praegu korraldatavatest rahvaküsitlustest
Ei, see on populism
Ei soovi vastata

Ei tegeleta siin sellise tsirkusega. Ka küsitlusi pole märganud. “Ei, see on populism.” (Ma pole selles päriselt veendunud, kas idee ise on populism, aga praeguse Tallinna linnavalitsuse kätes küll.)

Kas asjaajamine kohalikul tasandil peaks olema Eestis võimalik ka muus keeles peale eesti keele?
Jah, vene keeles
Jah, inglise ja/või vene keeles
Ei
Ei soovi vastata

Siin on metsikult immigrante, peamiselt hispaaniakeelseid, ja asjaajamine linnaga on dubleeritud. Olen märganud ka korea, vene, hiina jm keelseid silte. Inimestele tullakse vastu. “Jah, inglise ja/või vene keeles.”

Kui tuleb olude sunnil valida, siis kumma ohvri teeksite?
Loobuks eurole üleminekust
Kärbiks pensione
Ei soovi vastata

Oot oot, ma mõtlesin, et see küsitlus on Tallinna kohta? Sujuvalt mindi üle riiklikele teemadele? Aga lülitame siis samamoodi ümber USA föderaalpoliitikale. Vaadates USA eelarve defitsiiti, tundub, et igasugu kriteeriumid on neil täitsa ükskõik ja laristavad nagu kulub. Seega “loobuks eurole üleminekust.” USA ei kvalifitseeruks euroks ühestki otsast :)

Kas Eesti peaks võõrtööjõudu riiki lubama?
Jah, igal juhul
Jah, kuid vaid spetsiifiliste oskustega spetsialiste
Jah, kuid kvootide alusel
Ei
Ei soovi vastata

USA poliitika on “jah, kuid vaid spetsiifiliste oskustega spetsialiste.” Ja neidki ainult näpuotsaga, aga siiski on see variant kõige täpsemini praegusega sobiv.

Mida teha alkoholi- ja tubakatarbimise piiramiseks?
Tõsta aktsiisi
Keelata reklaam
Piirata müügivõimalusi
Rohkem selgitustööd nende kahjulikkuse kohta
Riik peaks rohkem toetama loobumisnõustamist
Tarbimist ei tuleks senisest rohkem piirata
Ei soovi vastata

Igasugu alkohol ja tubakas on siin osariikide küsimus. Suitsu saab iga nurga pealt, alkoholi jaoks on eraldi viinapoed. Pennsylvanias nt pidi ka õlut eraldi poest ostma, New Yorgis saab õlut supermarketist, aga veini ja muud kallimat eraldi poest. Paneme siiski “piirata müügivõimalusi”, Eestis on need kaubad laiemalt kättesaadaval.

Mis peaks olema riigieelarvest raha eraldamisel nende hulgast esimene eelistus?
Sisejulgeolek (politsei, päästeamet)
Tervishoid
Haridus ja teadus
Lapsed ja noored pered
Pensionid
Ei soovi vastata

Lapsed ja pensionid jäävad välja, neid siin eriti ei toetata. Tervishoiukulud on metsikud, aga enamik läheb administratiivile. Huvitav, et pole välisjulgeolekut, USA kaitsekulud on 4% GDP-st. Kuskilt on kõrva jäänud, et haridusele ja teadusele kulub USA-s 4% GDP-st, rohkem kui Eestis. Paneme siis “haridus ja teadus”.

Mis peaks olema energeetika arenduses Eesti prioriteet?
Põlevkivienergia
Tuule- ja/või päikeseenergia
Ainult taastuvenergia
Tuumaenergia
Erinevaid energialiike tuleks paralleelselt arendada
Ei soovi vastata

Arendavad siin rohelist energiat, aga ehitavad ka kivisöe- ja tuumajaamu. Naftat põletavad niikuinii. Seega “tuleb paralleelselt arendada”.

Kas pensioniiga tuleks tõsta?
Jah
Ei
Ei soovi vastata

USA pensioniiga on 65 aastat. “Jah”

Mis kellaajal peaks tohtima alkoholi müüa?
Kella 10-22 (nagu praegu)
Kella 8-20 (nagu Tallinnas varem)
Kella 08-02
Ööpäevaringselt
Ei soovi vastata

Käisime tiiruga riiklike küsimuste juures ära ja jõudsime kohaliku elu juurde tagasi. Nagu öeldud, siis alkohol on kohalik küsimus. Pennsylvanias õpetati igasugune müük kell 9 õhtul ja vist lausa ainult tööpäevadel (või ka laupäeval), pühapäeval oli viinapood kinni ja pühi suu õllest puhtaks. New Yorgis on poed kaua lahti. Leidsin osariigi dokumendi, mis neid aegu reguleerib, aga New Yorgi linna seal pole. Aga kõhutunde järgi ütlen, et õigeim variant on “kella 08-02”.

Ja tulemus…

Picture 8.png

Mine siis võta kinni.