Kooseluseaduse teise lugemise eelõhtul

October 06, 2014

Homme, 7. oktoobril 2014 toimub Riigikogus kooseluseaduse teine lugemine ja 9. oktoobril lõpphääletus.

Kuigi seda seadust on üritatud nii- ja teistpidi maskeerida, on ometigi kõigile selge, et me räägime sellest, kas anda Eestis elavatele samasoolistele inimestele ja paaridele sarnased õigused kui nende erisoolistel kaaskodanikel juba täna abiellumise näol olemas on.

Selle teema kohta on piisavalt arvamusi. Soovitan vaadata kooselu.ee videosid. Mõtlesin, et panen eelkõige enda jaoks siiski mõned märksõnad kirja.

Enamik maailma hädasid tuleneb sellest, et mingi grupp inimesi otsustab teistele ette kirjutada, kuidas peab elama või vastupidi, kuidas ei tohi elada. Ma olen päris palju vabaduse teema üle mõelnud, vabas maailmas ringi reisinud ja elanud ja ka sellest pikemalt kirjutanud. Kooseluseadus on sama teema loogiline jätk ja võimalus otsustada, kas tahame kuuluda vabasse läänemaailma või pigem minevikku, kus naistel, varanduslikult vaestel või mustanahalistel ei lubatud valimistel osaleda või mingil muul viisil vähemusi alavääristati.

Eesti poliitika on pikka aega olnud vaikne ja igav, kõik on justkui hästi ja midagi pole toimunud. Kooseluseaduse ja geiõiguste ümber toimuv on ühiskonna justkui ellu äratanud ja ometi on tekkinud väärtuste konflikt, millele tahaks peaaegu et plaksutada, sest niivõrd hoomatavalt on lõpuks tekkinud murdepunkt ja otsustamise koht, kuidas ja kuhu me tahame edasi minna.

Ma pean sügavalt lugu kõigist kirikutest ja usklikest inimestest. Selle kõrval meenutan, et keskajale järgnenud valgustusaja suurimaks saavutuseks peetakse riigi ja kiriku lahutamist. Usk on väga isiklik asi ja selleks ta võikski jääda. Usul ei ole mingit rolli meie ühiskondliku elu korraldamise määramises. Kui lasta usul ühiskonnaelus liialt kaasa rääkida, siis jõuame selleni, mida näeme täna Lähis-Idast tulevatest uudistest, kus uskmatutel inimestel päid maha raiutakse. Mõneti ekstreemne seos, aga oma loogika on siin olemas, usk ja vabadus on mõnevõrra vastuolus ja mina eelistan kindlasti vabadust.